ارتودنسی فک پایین با اینویزالاین

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی یکی از مراجعین محترم مطب با مشکل نامرتب بودن دندانهای پایین و بخصوص داخل بودن یک دندان

ایشان علاقه داشتند که درمان ارتودنسی متحرک و نامرئی انجام شود برای ایشان با اینویزالان به مدت نزدیک به یکسال درمان فقط در فک پایین انجام شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی فک پایین با اینویزالاین