درمان ارتودنسی با هدگیر

دختر خانمی برای درمان ارتودنسی به مطب آمدند که این مشکلات دیده میشد : دیپ بایت ( پوشش صد درصد دندانهای جلوی فک پایین توسط دندانهای بالا ) ، رابطه دندانی کلاس دو ( جلو بودن فک بالا و عقب بودن فک پایین ) ، یک دندان پرمولر دوم فک بالا خارج از قوس بود و کمبود فضا داشت.

بین دندانها بصورت پراکنده فضا وجود داشت. درمان با هدگیر گردنی شروع شد و با همکاری خوب بیمار پیشرفت چشمگیری ملاحظه شد. هدگیر علاوه بر عقب بردن دندانهای بالا بخاطر سن مناسب اثر اسکلتی روی فک دارد طوری که رشد فک پایین بیشتر و رشد فک بالا کمتر می شود.

با عقب رفتن دندانها فضا برای دندان شماره پنج فراهم شد. بعد از چند ماه ارتودنسی ثابت به هدگیر اضافه شد و در نهایت دندانها در روابط صحیح ( رابطه کلاس یک و بایت مناسب ) قرار گرفتند و فاصله دندانها بسته شد. درمان دو سال طول کشید.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی با هدگیر