درمان سه مرحله ای ارتودنسی ترنسپوزیشن

آقا پسری با چندین ناهنجاری دندانی در دوره دندانی مختلط مراجعه داشتند.

مشکل خاصی که اول جلب توجه کرد انحراف مسیر رویش دندانها در سمت راست فک پایین بود ( ترنسپوزیشن دندانهای لترال و کانین 42 و 43 ). دندانهای لترال و کانین شیری راست پایین در جای خود باقی بود و دیستال آنها دندانهای لترال و کانین دائمی رویش کرده بودند طوری که دندان کانین روی لترال قرار گرفته بود.
#Transposition

مشکلات دیگر شامل تنگی عرضی فک بالا، عقب بودن فک پایین و کمبود فضا بخصوص در فک بالا بود.

مرحله اول درمان : درمان بصورت محدود در فک پایین با دستگاه ارتودنسی ثابت اجرا شد. با گذاشتن لینگوال آرچ و وایرهای با استاپ ابتدا لترال و بعد کانین به محل صحیح هدایت شدند.

مرحله دوم درمان : مشکل دیگر تنگی قوس دندانی بالا و کراس بایت خلفی بود که با ارتودنسی متحرک ( پلاک پیچ دار) و گسترش عرضی برطرف شد. در ضمن مشکل اسکلتی عقب بودن فک پایین هم وجود داشت که با گسترش عرضی فک بالا شرایط برای رشد فک پایین مساعدتر شد و این مشکل بدون نیاز به مداخله دیگر طی رشد حل شد.

مرحله سوم درمان: بعد از رویش کامل دندانهای دائمی و اصلاح رابطه فکی درمان جامع ارتودنسی ثابت انجام شد و دندانها کاملاً ردیف و داخل هم جفت شدند.

درمان زود هنگام در سن مناسب و همکاری بیمار در موفقیت درمان نقش مهمی داشت.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان سه مرحله ای ارتودنسی ترنسپوزیشن