نوشته‌ها

آندر بایت

آندربایت عارضه ای است که در اثر آن، فک و دندان های پایین جلوتر از فک بالا قرار می گیرند. این در حالی است که در شکل طبیعی قرارگیری دندان ها، ردیف بالایی دندان ها بخشی از دندان های پایین را پوشش می دهند. اختلال آندربایت درجات مختلفی دارد، ولی گاهی ممکن است شدت اختلال در حدی باشد که بر نحوه جویدن و صحبت کردن فرد تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر این عارضه زیبایی فرد را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و یکی از دلایل اصلی که افراد اقدام به درمان عارضه آندربایت می کنند همین امر است.