نوشته‌ها

ارتودنسی پیشگیری

ژنتیک و عوامل محیطی هر دو در ایجاد مشکلات ارتودنسی نقش دارند. اگر چه ژنتیک نقش مهمی در رشد صورت و دهان و دندان ایفا میکند اما کنترل یا جلوگیری از برخی عوامل محیطی میتواند به پیشگیری یا کاهش شدت مشکل ارتودنسی کمک کند.توصیه میشود کودکان در حدود هفت تا هشت سالگی برای غربالگری به متخصص مراجعه داشته باشند.