نوشته‌ها

درمان ناهنجاری فک

ممکن است دچار ناهنجاری های گوناگونی باشد که به روی هم قرار گرفتن دندانها روی هم و جابجایی فک مربوط میشود. بیشتر افراد با مشکلاتی از قبیل کجی دندان‌ها و جابه‌جایی ، انحراف و جلو عقب بودن فک خود مواجه هستند و همیشه در صدد درمان فک خود می باشند.

Portfolio Items