نوشته‌ها

دیپ بایت

در شکل طبیعی قرارگیری دندان ها در دو فک بالا و پایین، دندان های جلویی(قدامی) فک بالا، حدود 2 تا 3 میلی متر از دندان های قدامی فک پایین را می پوشانند. اگر این نسبت به هر طریقی به هم بخورد و دندان های فک بالا پیشروی بیشتر بر روی دندان های فک پایین داشته باشند، عارضه «دیپ بایت» شکل گرفته است. در این صورت ممکن است دندان های فک بالا تا حدی بر روی دندان های فک پایین پیشروی داشته باشند که دندان های پایین دیده نشوند.