نوشته‌ها

مزایا و معایب ارتودنسی نامرئی برای انتخاب

آنچه در سالهای اخیر بنام ارتودنسی نامرئی(غیر قابل رویت) یا Invisible Orthodontics شناخته شده است؛ درمان ارتودنسی با دستگاهها و وسایلی است که دیده نمی شوند یا به عبارت دقیق تر کمتر دیده می شوند.