نمونه درمان های ارتودنسی

عکس های قبل و بعد نمونه درمان های تخصصی ارتودنسی

دکتر ارتودنسی

ارتودنسی جلو بودن فک پایین : خانمی با شکایت از جلو بودن فک پایین مراجعه نموده بود. با معاینه دقیق مشخص شد که مشکل بخاطر انحراف فک پایین به جلو هنگام بسته شدن دهان میباشد ( شیفت فانکشنال ). با ارتودنسی ثابت بدون جراحی فک، تماس های دندانها عوض شده و انحراف فک به جلو حذف شد. بعد از ارتودنسی عقب رفتن چانه و فک پایین مشهود است.

درمان ارتودنسی در کمتر از یک سال : درسن مناسب درمان ارتودنسی انجام شده است. علاوه بر ردیف شدن دندان ها، عرض قوس دندانی بالا افزایش یافته و فضای خالی گوشه لب کاهش یافته است. با درمان ارتودنسی کوتاه در کمتر از یک سال لبخندی زیباتر برای این دخترخانم ایجاد شده است.

بهترین متخصص ارتودنسی

درمان ارتودنسی بیرون زدگی دندان ها : دختر نوجوانی با مشکل بیرون زدگی و بهم ریختگی دندان ها مراجعه نموده است. با درمان ارتودنسی ثابت و کشیدن دندان و استفاده از فضای آن دندانها ردیف شده و عقب برده شده اند. با عقب رفتن دندان ها لب ها هم عقب تر رفته و فرم لب و چانه بهتر شده است.

درمان ارتودنسی بهم ریختگی شدید دندان ها : پسر نوجوانی با بهم ریختگی و نامرتبی شدید دندان ها مراجعه نموده است. بعد از ارتودنسی ثابت همراه کشیدن دندان لبخندی زیبا به او هدیه شده است.

بستن دیاستم ( فاصله دندان جلو ) : با ارتودنسی ثابت دندانها مرتب شده اند و بصورت عمودی در یک راستا قرارگرفته اند. فاصله میان دندان های جلو ( دیاستم ) بسته شده است.

بهترین دکتر ارتودنسی

خلق لبخندی زیباتر : یک درمان ساده ارتودنسی ثابت در کمتر از یکسال و ایجاد لبخندی زیباتر با ردیف شدن دندانها

درمان کراس بایت خانم جوانی با شکایت از کراس بایت قدامی مراجعه نموده است یعنی یک دندان جلو پشت دندانهای پایین گیر افتاده است. بعد از درمان ارتودنسی ثابت کراس بایت اصلاح شده و دندان ها در هر دو فک به زیبایی ردیف شده اند.

درمان کراس بایت خانم جوانی با شکایت از کراس بایت قدامی مراجعه نموده است یعنی یک دندان جلو پشت دندانهای پایین گیر افتاده است. بعد از درمان ارتودنسی ثابت کراس بایت اصلاح شده و دندان ها در هر دو فک به زیبایی ردیف شده اند.

ارتودنسی فک بالا خانم بزرگسالی به علت نامرتب بودن دندان های فک بالا مراجعه نموده است. چون دندانهای فک پایین مشکلی نداشت درمان ارتودنسی ثابت فقط در فک بالا انجام شده است. بعد از ارتودنسی جهت حفظ و نگهداری نظم دندانها سیم نگهدارنده ثابت پشت دندانهای جلو قرار داده شده است.

طرح لبخند زیبا بعد از ارتودنسی قبل از ارتودنسی بیرون زدگی دندان نیش و انحراف قوس دندانی به آن سمت دیده می شود. با ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان، فضا برای دندان نیش فراهم شده و علاوه بر ردیف شدن دندانها خط وسط دو قوس دندانی بر هم منطبق شده است.

طرح لبخند زیبا بعد از ارتودنسی ، قبل از ارتودنسی بیرون زدگی دندان نیش و انحراف قوس دندانی به آن سمت دیده می شود. با ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان، فضا برای دندان نیش فراهم شده و علاوه بر ردیف شدن دندانها خط وسط دو قوس دندانی بر هم منطبق شده است.

درمان ارتودنسی ساده با اینویزالاین خانم بزرگسالی با شکایت از نامرتب بودن دندان های بالا مراجعه کرده بود و به علت حساسیت شغلی خواهان درمان با وسایل ارتودنسی نامرئی ( اینویزالاین ) بود. بخواست ایشان درمان فقط در فک بالا و با پلاک های متحرک شفاف انجام شد. مزیت اینویزیلاین علاوه بر ظاهر بهتر، تغذیه و مسواک زدن ساده است. در چند ماه دندانها مرتب شده و برای حفظ موقعیت دندانها سیم نگهدارنده ثابت پشت دندانها گذاشته شده است.

درمان ارتودنسی متحرک فانکشنال و ثابت قبل از ارتودنسی :عقب بودن فک پایین، همپوشانی زیاد دندانهای جلو و کمبود فضای شدید برای رویش دندان نیش فک بالا و آسیاب کوچک اول در فک پایین درمان : شروع درمان در سن مناسب و قبل از بلوغ – مرحله اول ارتودنسی متحرک فانکشنال برای اصلاح فک و مرحله دوم ارتودنسی ثابت برای مرتب شدن دندان ها بعد از ارتودنسی : علاوه بر نظم و زیبایی دندانها، رابطه فکی اصلاح شده ( برجستگی چانه بیشتر شده ) و دندان ها بطرز صحیح جفت شده اند.

درمان ارتوپدی فک در سن مناسب دختر خانمی با مشکل فک ( عقب بودن فک پایین و جلو بودن فک بالا ) مراجعه نموده است. درمان ارتوپدی فک ( فانکشنال ) با ارتودنسی متحرک در سن مناسب رشد انجام شده است. بعد از اصلاح رابطه فک، ارتودنسی ثابت جهت بستن فضا میان دندانها و برقراری نظم و زیبایی دندانها انجام شده است.

درمان ارتودنسی کمبود شدید فضا با کشیدن دندان در یک پسر نوجوان در فک بالا دندان نیش به علت کمبود شدید فضا دچار رویش نابجا شده است. در فک پایین دندان پرمولر دوم بصورت نهفته باقی مانده و جای رویش نداشته است. ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان آسیاب کوچک (پرمولر) اول انجام شده است.

اصلاح مشکل لثه با ارتودنسی یک خانم بزرگسال با مشکل نامرتبی دندانها و تحلیل لثه یک دندان جلو در فک پایین مراجعه نموده است. همراه با درمان ارتودنسی دندانها ، دندان دچار مشکل لثه کشیده شده و علاوه بر ردیف شدن دندان ها شرایط لثه بهبود قابل توجهی یافته است.

غیبت مادرزادی دو دندان جلو با ارتودنسی ثابت در فک بالا تقسیم فضا و آماده سازی فضا انجام شده است و بعد دو ایمپلنت و روکش گذاشته شده است.

درمان دیپ بایت

درمان ارتودنسی عقب بودن فک پایین در این دختر خانم نوجوان ، قبل از ارتودنسی فک پایین عقب تر از فک بالا قرار داشته و دندانهای بالا جلوتربوده اند. به فاصله دندانهای جلو توجه کنید ( فلش آبی ). بعد از درمان ارتودنسی متحرک ( فانکشنال ) و ارتودنسی ثابت ، فک اصلاح شده ، فاصله دندان های جلو حذف شده و دندانهای عقب خوب جفت شده اند. یک دندان شیری با دندان دائمی جایگزین شده است.

درمان ارتودنسی نامرتبی دندان های یک خانم بزرگسال با ارتودنسی ثابت در فک بالا و پایین. بعلت بیشتر بودن سایز دندانهای فک پایین، نازک بودن و تحلیل لثه یک دندان جلوی فک پایین کشیده شده است.

بیمار با شکایت از فضای بین دندان های جلو ( دیاستم ) مراجعه نموده است. تنگی قوس فک بالا و فضای خالی در گوشه های لب مشاهده میشد. بعد از ارتودنسی عرض قوس فک بالا و عرض لبخند افزایش یافته است ( با دستگاه های رکس ) و با پرشدن گوشه های لب ، لبخند زیباتر شده است. بعد از بستن فضا بافت لثه اضافی با جراحی برداشته شده است ( فرنکتومی ) و برای جلوگیری از باز شدن مجدد فضا ، سیم نگهدارنده ثابت گذاشته شده است.

خلق لبخندی زیبا با ارتودنسی

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی یک خانم بزرگسال با ارتودنسی متحرک شفاف ( اینویزالاین ) بعد از درمان و ردیف شدن دندان ها ، جهت حفظ نتیجه در فک پایین سیم نگهدارنده ثابت قرار داده شده است. مدت درمان حدود شش ماه

قبل و بعد از ارتودنسی و جراحی فک بالا و پایین قبل از ارتودنسی و جراحی فک ، فک پایین جلوتر از فک بالا قرار دارد. بعد ازارتودنسی و جراحی فک بالا و پایین رابطه دندان ها ، رابطه فک و فرم صورت اصلاح شده است.

قبل و بعد از ارتودنسی و جراحی فک ارتودنسی و جراحی جلو بودن فک پایین و عقب بودن بالا ؛ بعد از آماده سازی ارتودنسی دندانها جراحی دو فک انجام شده است. فک بالا جلوتر و فک پایین عقب تر برده شده است.

قبل و بعد از ارتودنسی قوس دندان های بالا و پایین بعد از ارتودنسی قوس دندان های بالا و پایین ردیف شده اند و در پایان برای حفظ نظم دندانها، نگهدارنده ثابت پشت دندان های جلو قرار داده شده است.

ارتودنسی و جراحی جلو بودن فک پایین جلو بودن فک پایین و چانه قبل از ارتودنسی مشهود است. بعد از آماده سازی دندان ها توسط متخصص ارتودنسی ، جراحی فک انجام شده است. ناهنجاری میان دوفک تقسیم شده؛ فک پایین عقب برده شده و فک بالا جلوتر آورده شده است. بعد از ارتودنسی و جراحی فک دندان ها بصورت صحیح جفت شده اند وعلاوه برتناسب چانه ، فرم لب ها و گونه اصلاح شده است.

قبل و بعد از ارتودنسی قوس دندان های بالا و پایین بعد از ارتودنسی قوس دندان های بالا و پایین ردیف شده اند و در پایان برای حفظ نظم دندانها، نگهدارنده ثابت پشت دندان های جلو قرار داده شده است.

نمونه درمان متخصص ارتودنسی تهران

ارتودنسی جلو بودن فک بالا جهت اصلاح نامرتبی دندان ها و جلو بودن فک بالا، ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان انجام شده است. نگهدارنده ثابت و متحرک در فک بالا تجویز شده است.

ارتودنسی دندان روکش شده خانم بزرگسالی جهت ارتودنسی دندان ها با چندین دندان روکش شده مراجعه نموده بود. با وجود شش دندان روکش دار و پرکردگی های وسیع درمان ارتودنسی به نحو مطلوب در حدود ده ماه انجام شده و دندان ها ردیف شد.

ارتودنسی بیرون زدگی و شیبدار بودن دندان ها خانمی با مشکل بیرون زدگی و شیبدار بودن دندان ها مراجعه نموده است. بعد از ارتودنسی ثابت و کشیدن چهار دندان آسیاب کوچک علاوه بر مرتب سازی ، دندانها عقب رفته اند و فرم لبها بهتر شده است و بدون کشش لبها بهم میرسند.

ارتودنسی و جراحی فک بالا و پایین بعد از ارتودنسی و جراحی فک بالا و پایین در اثر جلو آمدن فک بالا و عقب رفتن فک پایین برجستگی گونه بیشتر شده و فرم چانه و لب ها بهتر شده است.

اثر ارتودنسی و جراحی فک بر لبخند بعد از ارتودنسی و جراحی فک بالا و پایین در اثر جلو آمدن فک بالا عرض لبخند افزایش یافته و فضای خالی داخل گوشه های لب پر شده است.

ارتودنسی با جراحی فک درمان ناهنجاری فکی جلو بودن فک پایین با ارتودنسی و جراحی فک بالا و پایین : چفت شدن و مرتب سازی دندانها بدون کشیدن به صورت ایده آل انجام شده است.

نتیجه ارتودنسی یک خانم بزرگسال ارتودنسی فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان انجام شده است. داخل بودن یک دندان در فک پایین و بالا اصلاح و دندان ها به زیبایی ردیف شده اند. برای حفظ نتایج در هر دو فک سیم نگهدارنده ثابت پشت دندان ها قرار داده شده است.

ارتودنسی داخل بودن یک دندان با ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین، بدون کشیدن دندان فضا ایجاد شده و دندان در محل مناسب قرار گرفته است.

اصلاح طرح لبخند با ارتودنسی با درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین ، دندان ها مرتب شده و طرح لبخند و خط لبخند اصلاح شده است.

نمونه موفق ارتودنسی بزرگسال قبل از ارتودنسی نامرتبی متوسط دندان ها مشاهده می شود. با ارتودنسی ثابت دندان ها کاملا ردیف و منظم شده اند. مدت زمان ارتودنسی در این فرد بزرگسال یکسال و چهار ماه بوده است. بعد از ارتودنسی در فک بالا و پایین سیم نگدارنده ثابت پشت دندانهای جلو گذاشته شده و برای اطمینان بیشترپلاک نگهدارنده متحرک هم تجویز شده است.

نمونه ارتودنسی بزرگسالان قبل از ارتودنسی : نامرتبی متوسط دندان ها همراه با انحراف خط وسط به یک طرف بعد از ارتودنسی : نظم ، خط وسط و جفت شدن دندان ها اصلاح شده است. مدت زمان ارتودنسی در این فرد بزرگسال یکسال و چهار ماه میباشد.

لبخند زیبا بعد از ارتودنسی بعد از ارتودنسی دندان ها در فک بالا و پایین مرتب شده اند و موقعیت عمودی دندان های جلو تنظیم شده است. لبه دندان های جلو توسط متخصص ارتودنسی صاف شده اند که به اصلاح خط لبخند و خلق لبخندی زیبا منجر شده است.

ایمپلنت بعد از ارتودنسی قبل از ارتودنسی در فک بالا و فک پایین فضای خالی و فاصله بین دندان ها مشاهده می شود. بعد از ارتودنسی فاصله بین دندان ها در فک پایین بسته شده و سیم نگهدارنده ثابت پشت هشت دندان جلو قرارداده شده است. در فک بالا متخصص ارتودنسی فضا برای جایگذاری دو دندان با ایمپلنت را آماده کرده است. در اواخر ارتودنسی جراحی ایمپلنت انجام شده و بعد از چهار ماه روکش ایمپلنت ها قرار داده شده است. در فک بالا نگهدارنده متحرک برای حفظ نتیجه درمان تجویز شده است.

ارتودنسی جلو بودن فک پایین برخلاف شرایط نرمال که باید دندان های فک بالا جلوتر از فک پایین قراربگیرند ، دندان های فک پایین جلوترند که باعث اختلال در سلامت و عملکرد فک و سایش دندانهای جلو می شود. دندانهای شماره دو بصورت مادرزادی غایب بوده (missing) و یک دندان شیری باقی مانده است. با ارتودنسی در فک بالا فضا باز شده و فضاهای اضافه در فک پایین بسته شده اند. بعد از ارتودنسی دندان ها خوب جفت شده اند و ایمپلنت دندان ها گذاشته شده است.

ارتودنسی جلو بودن فک پایین برخلاف شرایط نرمال که باید دندان های فک بالا جلوتر از فک پایین قراربگیرند ، دندان های فک پایین جلوترند که باعث اختلال در سلامت و عملکرد فک و سایش دندانهای جلو می شود. دندانهای شماره دو بصورت مادرزادی غایب بوده (missing) و یک دندان شیری باقی مانده است. با ارتودنسی در فک بالا فضا باز شده و فضاهای اضافه در فک پایین بسته شده اند. بعد از ارتودنسی دندان ها خوب جفت شده اند و ایمپلنت دندان ها گذاشته شده است.

ارتودنسی جلو بودن فک بالا قبل از ارتودنسی : نامرتبی دندان ها و بیرون زدگی دندان نیش ، جلو بودن فک بالا و دیپ بایت یا همپوشانی زیاد دندانهای جلو بعد از ارتودنسی با دستگاه ارتودنسی ثابت و هدگیر دندانها ردیف شده و بصورت صحیح جفت شده اند.بعد از ارتودنسی دندان ها خوب جفت شده اند و ایمپلنت دندان ها گذاشته شده است.

ارتودنسی خواهران دوقلو مشکلات ارتودنسی : نامرتبی دندان ها و بیرون زدگی دندان نیش ، جلو بودن فک بالا و در یکی از آنها دیپ بایت یا همپوشانی زیاد دندانهای جلو درمان جامع توسط متخصص ارتودنسی با دستگاه ارتودنسی ثابت و استفاده از هدگیر به مدت 20 ماه

ارتودنسی نامرئی : اینویزالاین تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی در نرم افزار که مراحل ارتودنسی را بصورت دیجیتال مدل سازی میکند. برای هر مرحله درمان ارتودنسی یک پلاک ارتودنسی شفاف ( الاینرشفاف Clear Aligner) ساخته می شود. اینویزالاین تکنیک ارتودنسی نامرئی بصورت متحرک می باشد.

بستن فاصله بین دندان ها با ارتودنسی در فک بالا و فک پایین بین دندانها فاصله وجود داشت. بعد از ارتودنسی ثابت ، متخصص ارتودنسی فضای بین دندان ها را بسته است. برای حفظ نتیجه درمان و بازنشدن مجدد فضا در فک بالا ریتینر(نگهدارنده) متحرک و در فک پایین ریتینر(نگهدارنده) ثابت روی هشت دندان جلو تجویز شده است.

بستن فاصله دندان ها با ارتودنسی قبل از ارتودنسی فاصله و فضای خالی نازیبا بین دندان های جلو در فک بالا و پایین وجود داشت. دندان های جلو بصورت نوک به نوک و بعضاً دندانهای پایین جلوتر از دندان های بالا قرار داشته است. بعد از ارتودنسی ثابت توسط متخصص ارتودنسی فضای بین دندان ها بسته شده و رابطه و جفت شدن دندانها بصورت نرمال درآمده است.

ارتودنسی در سن مناسب کمبود فضا در قوس دندان ها ، موجب تمایل به رویش نابجای دندان های نیش خارج از قوس دندانی شده است. با درمان ارتودنسی به موقع در سن مناسب فضا برای دندان های نیش ایجاد شده و به محل مناسب هدایت شده اند. ارتودنسی در سن مناسب موجب تسهیل درمان و نتیجه بهتر شده است.

نمونه فتوگرافی (عکس ) ارتودنسی فتوگرافی (عکس ) استاندارد ارتودنسی حداقل شامل سه عکس داخل دهانی و پنج عکس خارج دهانی است. عکس های خارج دهانی وضعیت نیم رخ ، لب ها و نمایش لبخند را نشان میدهند. عکس های داخل دهانی نظم دندان ها در قوس فک بالا و پایین و نحوه جفت شدن دندان ها (اکلوژن) را به نمایش میگذارند.

رفع شیب دندان ها به داخل با ارتودنسی قبل از ارتودنسی دندان ها به سمت داخل شیب پیدا کرده بود. بعد از ارتودنسی ثابت شیب دندان ها برطرف شده است وعلاوه بر زاویه دندانها ، همپوشانی دندان های جلو که قبل از ارتودنسی بیش از حد بود بصورت نرمال درآمده است.

ارتودنسی با مینی اسکرو ( مینی ایمپلنت ) قبل از ارتودنسی دندان نیش بالا بر اثر تصادف از دست رفته است. همراه با ارتودنسی ثابت ، متخصص ارتودنسی دوعدد مینی اسکرو ( مینی ایمپلنت ) گذاشته و با جلو آوردن دندان های عقب ، فضای خالی را بسته است. بعد از ارتودنسی جهت حفظ نتیجه در فک بالا نگهدارنده متحرک و در فک پایین نگهدارنده ثابت و متحرک تجویز شده است.

ارتودنسی اپن بایت و افزایش شیب دندان ها ناهنجاری ارتودنسی : اپن بایت ( نرسیدن دندان های جلو ) و شیب زیاد دندان های جلو که موجب بیرون زدگی دندان ها می شود. درمان ارتودنسی : همراه ارتودنسی ثابت چهار دندان کشیده شده است. بعد از ارتودنسی همپوشانی دندان های جلو ایده آل است و شیب دندان ها کاهش یافته و مناسب است.

ارتودنسی دندان کج دندان های جلو

لبخند زیبا توسط متخصص ارتودنسی با اصلاح فرم قوس دندانی ، خط لبخند اصلاح شده و عرض قوس دندانی افزایش یافته است. متخصص ارتودنسی لبخندی زیبا خلق کرده است.

بهتر شدن فرم لب ها با ارتودنسی بهتر شدن فرم لب ها با ارتودنسی : با کشیدن دندان و عقب رفتن دندان ها با ارتودنسی ثابت ، فرم لب ها بهتر شده است. بعلت بیرون زدگی و شیب دار بودن دندان های این فرد بزرگسال ، درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان صورت گرفته است. قبل از ارتودنسی بعلت بیرون زده بودن دندان ها ، لبها خوب بهم نمیرسید و بر اثر کشش شیار بین چانه و لب پایین محو شده بود. بعد از ارتودنسی با عقب رفتن دندان ها ، فرم لب ها بهتر شده است و شیار بین چانه و لب پایین کاملاً مشخص است.

ارتودنسی و استریپ دندان شیری ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان انجام شده است. بعلت کمبود مادرزادی یک دندان در فک پایین ، دندان شیری حفظ شده است اما چون دندان دائمی جانشین کوچکتر است از دندان شیری تراشیده ( استریپ ) شده است تا هم کمبود فضا در قوس دندان ها جبران شود و هم فضا بصورت مناسب تنظیم شود تا جایگزینی دندان شیری با ایمپلنت درآینده و پس از پایان رشد انجام شود.

ارتودنسی قبل و بعد قبل از ارتودنسی : نامرتبی و بهم ریختگی متوسط دندان ها و بیرون زدگی دندان های نیش بعد از ارتودنسی : ردیف کردن و جفت شدن دندان ها توسط متخصص ارتودنسی با ارتودنسی ثابت

3 رتبه برتر