دختر خانمی مراجعه کردند که مشکل اصلی ایشان فاصله بین دندانها بود. علت مشکل کمبود مادرزادی دندان لترال بالا در سمت راست و کوچک بودن دندان لترال در سمت چپ بود.

در ضمن یک دندان آسیاب کوچک در فک پایین غایب بود و دندان شیری جایگزین آن فک جوش ( انکیلوز ) بود. این دندان هم خارج شد تا مقداری از فضای آن استفاده شود و فرم قوس دندانی را بهم نزند.

درمان ارتودنسی ثابت انجام شد و فضا در ناحیه دندان غایب تجمیع شد. برای دندان کوچک و بدفرم سمت دیگر هم مقداری فضا نگهداشته شد تا بعد از ارتودنسی با اندازه و شکل مناسب با کامپوزیت بازسازی شود.

بعد از درمان نتیجه یک تا دو سال باید نگهداری شود تا ایشان به سن 18 سال برای گذاشتن ایمپلنت برسند.

این درمان باید در اواخر رشد انجام شود تا در فضای باز شده در طی رشد نقص استخوان ایجاد نشود و در ضمن مدت زمان مورد نیاز برای دوره نگهداری طولانی نباشد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی سعادت آباد)
دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت