خانم جوانی به مطب آمدند با این مشکلات:

کمبود مادرزادی یک دندان جلو ( لترال )

فاصله بین دندانهای جلو در فک بالا

کراس بایت قدامی طوری که دو دندان سنترال بالا پشت سنترال و لترال چپ پایین قرار میگرفتند.

ابتدا بایت با پلاک متحرک باز شد ارتودنسی ثابت در فک بالا شروع شد. با باز کردن فضا برای دندان غایب کراس بایت برطرف شد. بعد از ارتودنسی ثابت در فک بالا و پایین نظم و تقارن قوسهای دندانی برقرار شد و فضای مناسبی برای قراردادن ایمپلنت فراهم شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی آماده سازی ایمپلنت

اطلاعات بیشتر: قیمت ارتودنسی