نتیجه زیبای ارتودنسی آقایی با کمبود مادرزادی یک دندان جلو در فک پایین

درمان با ارتودنسی ثابت و براکتهای سرامیکی همرنگ دندان به مدت یکسال و سه ماه انجام شد و در هر دو فک برای حفظ نتیجه، سیم ریتینر ثابت قرار داده شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی اصلاح طرح لبخند

اطلاعات بیشتر: قیمت ارتودنسی