نتیجه زیبای یک درمان چند رشته ای پیچیده و سنگین را در این ویدیو در چند ثانیه ملاحظه میفرمایید.
وقتی کمبود و غیبت مادرزادی دندانها اتفاق می افتد و امکان بستن فضا با ارتودنسی فراهم نیست، باید دندان غایب با ایمپلنت جایگزین شود که معمولاً نیاز به آماده سازی فضا با ارتودنسی دارد.
در این مورد دو دندان جلو غایب بود و تنظیم فضا با ارتودنسی ثابت انجام شد.
در اواخر ارتودنسی زائده فرنوم با جراحی فرنکتومی برداشته شد.
در پایان ارتودنسی جراحی قرار دادن ایمپلنت توسط دکتر آرش ابوئی مهریزی و چند ماه بعد از برداشتن ارتودنسی، گذاشتن پروتز ( روکش ) توسط ایشان انجام شد.

 دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ناهنجاریهای فک و صورت و بهترین متخصص ارتودنسی تهران