نتیجه زیبای درمان آقایی با مشکل جلو بودن فک پایین و بهم ریختگی دندانها
مشکل فکی خفیف بود اما چفت شدن دندانهای جلو مشکل داشت که علت اصلی عدم تناسب سایز دندان های جلو در فک بالا و پایین بود. بنابراین همراه ارتودنسی ثابت یک دندان جلوی فک پایین کشیده شد.
بعلت انتخاب طرح درمان مناسب علاوه بر ردیف شدن، دندان های جلو و عقب به بهترین حالت چفت شدند.

 دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ناهنجاریهای فک و صورت و دکتر ارتودنسی غرب تهران