دختر خانمی بخاطر دندان نیش بیرون زده برای درمان ارتودنسی به مطب آمدند.

با بررسی صورت و رادیوگرافی مشخص شد که بخاطر زاویه دندانها و بیرون زدگی آنها طرح درمان باید همراه کشیدن دندان باشد تا تناسب و زیبایی صورت بهتر شود.

همراه ارتودنسی ثابت چهار دندان کشیده شد ( پرمولرهای اول بالا و پرمولرهای دوم پایین ) و بعد از کمتر از دو سال و نیم درمان با نتیجه ایده آل به پایان رسید.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت