ارتودنسی با کشیدن یک دندان از فک بالا

مشکلات ارتودنسی:
عدم تقارن در قوس دندانی بالا و انحراف خط وسط ( میدلاین )
جلو بودن دندانهای فک بالا در سمت چپ
کمبود فضا برای دندان نیش در سمت راست

درمان :

ارتودنسی ثابت دو فک همراه با کشیدن یک دندان آسیاب میانی در سمت چپ
طول درمان حدود دو سال
در پایان ارتودنسی تقارن و خط وسط دقیقاً اصلاح شده و دندانها ردیف و بخوبی جفت شده اند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی شهرک غرب)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 ارتودنسی با کشیدن یک دندان از فک بالا