ارتودنسی با کشیدن یک دندان بالا

 با تشخیص متخصص ارتودنسی ، برای بدست آوردن فضا و اصلاح جفت شدن دندان ها بخصوص در سمت چپ همراه درمان ارتودنسی ثابت یک دندان آسیای کوچک بصورت ناقرینه در فک بالا کشیده شده است.

در پایان علاوه بر مرتب سازی دندان های فک بالا و پایین رابطه دندان ها بطور دقیق اصلاح شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی با کشیدن یک دندان بالا