آقایی برای درمان ارتودنسی آمدند که از بهم ریختگی دندانها در فک پایین شکایت داشتند.

هر چند نامرتبی دندانها در فک بالا جزیی بود اما برای رسیدن به نتیجه بهتر درمان ارتودنسی ثابت در هر دو فک انجام شد. فک بالا برای ظاهر بهتر از براکتهای سرامیکی استفاده شد.

در فک پایین بخاطر کمبود فضای شدید و همچنین عدم تناسب سایز دندانهای جلو با فک بالا یک دندان جلو کشیده شد ( سانترال چپ ).

در فک بالا برای از بین بردن مثلث سیاه بین دندانها و بهتر شدن تناسب سایز دندانها از سطوح بین دندانی تراش داده شد ( استریپینگ ).

دکتر احسان ابوئی مهریزی
دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت