در این بیمار ابتدا بنظر میرسید مشکل جلو بودن فک پایین و نیاز به جراحی وجود دارد اما بررسی دقیق نشان داد که رابطه نامناسب فک بعلت انحراف فک پایین به جلو می باشد. این جلو آوردن فک پایین توسط بیمار معلول کشیدن اشتباه دو دندان آسیاب کوچک در کودکی بوده است.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان آسیاب میانی ( دندان 4 ) از فک پایین انجام شد. رابطه فکی متعادل و چفت شدن صحیح دندانها برقرار شد.

بدون جراحی فک نیم رخ و نمای صورت بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

ارتودنسی بدون جراحی فک