درمان ارتودنسی دختر خانمی است که در سن مناسب مراجعه نمود.

برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان و با نتیجه عالی انجام شد. همانطور که ملاحظه میشود یک دندان کاملاً در کام و خارج از قوس بوده که به محل صحیح هدایت شده است.

 دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ناهنجاریهای فک و صورت و بهترین متخصص ارتودنسی شهرک غرب