این لبخند زیبا متعلق به دختر خانمی حدود دوازده است که با مشکل بهم ریختگی شدید دندانها و عقب بودن فک پایین مراجعه کردند.

درمان بصورت دو مرحله ای طرح ریزی شد :

در مرحله اول با ارتودنسی متحرک ( فانکشنال ) مشکل فک اصلاح شد و روابط دندانی صحیح برقرار شد. با اینکه کمی دیر برای درمان مراجعه کردند اما این مرحله با موفقیت کامل انجام شد.

بعد از یکسال مرحله دوم با ارتودنسی ثابت و بدون کشیدن دندان انجام شد و دندانها بصورت منظم و ایده آل قرار گرفتند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی بدون کشیدگی

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی