ناهنجاری فکی بصورت عقب بودن فک پایین و افزایش ارتفاع صورت همراه دیده شدن زیاد لثه ها ، فاصله بین دندان ها بخصوص در فک بالا

درمان : ارتودنسی ثابت دو فک همراه جراحی دو فک که در نهایت علاوه جفت شدن صحیح و اصلاح نظم دندان ها، نیم رخ صورت و نمای لبخند زیبایی ایجاد شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی ثابت دو فک همراه جراحی دو فک