قبل و بعد ارتودنسی ثابت دو فک جهت اصلاح نامرتبی دندانی در دو فک

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی شهرک غرب)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی ثابت دو فک