ارتودنسی جلو بودن دندان ها و فک بالا

درمان ارتودنسی جهت اصلاح جلو بودن دندان های فک بالا انجام شده است. برای عقب رفتن دندان های فک بالا و جفت شدن دندان ها با ارتودنسی، دو دندان آسیای کوچک یا پرمولر از وسط قوس دندانی فک بالا کشیده شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی جلو بودن دندان ها و فک بالا