درمان جلوبودن فک پایین بدون جراحی

خانمی با شکایت از جلو بودن فک پایین مراجعه نمودند. ایشان اظهار داشتند که در مراجعه به یک مرکز دانشگاهی درمان ایشان جراحی فک تجویز شده است.

با معاینه دقیق مشخص شد که مشکل اسکلتی واقعی نیست بلکه بعلت تداخل دندانها هنگام بسته شدن دهان، فک پایین به جلو انحراف پیدا میکند ( شیفت فانکشنال ).

بعد از حذف تداخل دندانها با پلاک متحرک، با ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون جراحی فک و بدون کشیدن دندان، تماس های دندانها عوض شده و انحراف فک به جلو حذف شد. بعد از ارتودنسی عقب رفتن چانه و فک پایین مشهود است و نیمرخ صورت مطلوب و نرمال ایجاد شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی 

متخصص ارتودنسی سعادت آباد

ارتودنسی جلو بودن فک پایین بدون جراحی

اطلاعات بیشتر: قیمت اورتودنسی