دخترخانمی به ما مراجعه کردند که مشکل ایشان فضاهای خالی بین دندانهای بالا بود. به علت چرخش زیاد یک دندان و توزیع نامناسب فضا درمان ترمیمی زیبایی نتیجه مطلوبی نداشت و نیاز بود که اول آماده سازی دندانها با ارتودنسی انجام شود.
چون فک پایین مشکلی نداشت ارتودنسی ثابت فقط در فک بالا انجام شد. دندانها ردیف شدند و تنظیم فضا صورت گرفت طوری که مقداری از فضا بسته شد و فضا بجای وسط فقط برای دندانهای لترال که سایز کوچکی داشتند و بدفرم بودند قرارداده شد تا بعد از ارتودنسی با ترمیمی زیبایی به سایز و شکل مناسب بازسازی شوند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی سعادت آباد)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی در فک بالا برای تنظیم فضا