نمونه درمان ارتودنسی دندان نیش بیرون زده

نتایج زیبای درمان ارتودنسی برای خانم بزرگسالی که با شکایت از دندان نیش بیرون زده به مطب مراجعه نموده بود.

با استفاده ازارتودنسی ثابت در هر دو فک و قراردادن یک مینی اسکرو در فک پایین و الاستیک بین فکی برای پایین کشیدن دندان نیش و عقب کشیدن دندانهای خلفی برای تأمین فضا دندان نیش در قوس ایده آل و رابطه صحیح قرار داده شده است. مدت درمان حدود یکسال و چهار ماه و بدون کشیدن دندان بوده است.

اگر در زمینه ارتودنسی و دندانپزشکی زیبایی سؤالی دارید با ما به صورت کامنت یا دایرکت مطرح کنید.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی دندان نیش بیرون زده