ارتودنسی عقب بودن فک پایین

دختر خانمی با سن یازده سال با مشکل عقب بودن فک پایین مراجعه نموده است. درمان در دو مرحله انجام شده است : مرحله اول ارتودنسی متحرک فانکشنال برای اصلاح رابطه فک حین رشد و تصحیح جفت شدن دندانها مرحله دوم ارتودنسی ثابت برای ردیف کردن دندان ها.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی غرب تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 ارتودنسی عقب بودن فک پایین