خانمی برای ارتودنسی مراجعه کردند و تمایل داشتند که درمان فقط در فک پایین انجام شود.

با در نظر گرفتن مشکل ایشان که فضای بین دندانهای فک پایین و کراس بایت (جلو بودن دندانهای فک پایین ) بود و اینکه در فک بالا مشکل قابل توجهی وجود نداشت، درمان ارتودنسی ثابت فقط در فک پایین انجام شد.

با درمان ارتودنسی فضای بین دندانهای پایین بسته شد و با عقب کشیدن دندانها چفت شدن دندانهای جلو تصحیح شد.

درمان زیبایی روی یک دندان لترال فک بالا با کامپوزیت انجام شده و در پایان ارتودنسی دو دندان از دست رفته با ایمپلنت جایگزین شده است.

برای جلوگیری از باز شدن مجدد فضاها فیکس ریتینر (نگهدارنده ثابت) قرار داده شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی شهرک غرب)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ر

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی