دخترخانمی با مشکل ساییدگی و شکستگی دندانهای جلو به مطب مراجعه داشتند. علت این ساییدگی چفت شدن نامناسب دندانهای جلو بود ( نوک به نوک بودن ) و با این شرایط بازسازی دندانهای آسیب دیده امکان پذیر نبود.

برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت دو فک انجام شد و رابطه دندانها اصلاح شد. دندانهای عقب بطور صحیح چفت شدند و دندانهای جلو در رابطه درست قرار گرفتند یعنی دندانهای بالا کمی جلوتر باشند که اجازه داد در نهایت درمان ترمیمی زیبایی انجام شود و دو دندان بالا با کامپوزیت ونیر بازسازی شدند.

در نهایت درمان ترکیبی ارتودنسی و ترمیمی زیبایی بهترین نتیجه را فراهم نمود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی و ترمیم زیبایی

اطلاعات بیشتر»»» قیمت ارتودنسی دندان کودکان