نتیجه بسیار رضایت بخش ارتودنسی و جراحی فک برای یکی از مراجعه کنندگان با اپن بایت اسکلتی شدید جراحی توسط متخصص جراحی دهان و فک و صورت دکتر علیرضا توتونچیان انجام شده است. @doctortootoonchian . در این کیس فاصله بین دندانها با ارتودنسی بسته شده و بعد از جراحی علاوه بر چفت شدن مناسب دندانها، لبخندی زیبا و صورتی متناسب تر ایجاد شده است.

برای لبخندی زیباتر با ما همراه باشید …

دکتر احسان ابوئی مهریزی متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت