خانمی برای مرتب کردن دندانها و لبخند لثه ای به ما مراجعه کردند. ایشان در گذشته درمان ارتودنسی را انجام داده بودند که درمان کامل نشده بود و مقداری برگشت اتفاق افتاده بود.

با ارتودنسی ثابت نامنظمی دندانها، شیب دندانهای بالا به داخل و دیپ بایت ( همپوشانی عمودی زیاد ) اصلاح شد.

علت لبخند لثه ای ایشان افزایش حجم لثه بود. بعد از ارتودنسی جراحی زیبایی افزایش طول تاج ( لیفت لثه ) روی دندانهای قدامی بالا توسط متخصص جراحی لثه انجام شد.

بعد از جراحی لثه علاوه بر کاهش میزان دیده شدن لثه با بهبود نسبت طول و عرض تاج دندانها، لبخند زیباتری تقدیم ایشان کردیم.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

ارتودنسی و لیفت لثه

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی