دختر نوجوانی برای درمان بهم ریختگی دندانها به مطب مراجعه کردند. بررسی دقیق نشان داد که دندانها بیرون زده هم هستند طوری که لبها با کشش بسته می شوند.

طرح درمان باید همراه کشیدن چهار دندان انجام می شد تا در ضمن مرتب سازی دندانها عقب کشیده شوند. در فک بالا بجای دندان آسیاب کوچک، دندان دوم ( لترال ) در سمت راست که کوچک و بدفرم بود و پوسیدگی شدید داشت کشیده شد در سمت چپ هم دندان لترال کوچکتر از نرمال بود و برای ایجاد تقارن کشیده شد. در فک پایین دندانهای آسیاب کوچک اول خارج شدند.

بعد از درمان ارتودنسی ثابت به مدت حدود 21 ماه ، علاوه بر نظم دندانها و اصلاح طرح لبخند، شیب و بیرون زدگی دندانها و نیمرخ صورت تصحیح شد. شکل دندانهای نیش فک بالا که جایگزین دندان لترال شدند با مقداری تراش و کار زیبایی کامپوزیت بصورت ایده آل درآمد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی شهرک غرب

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی