اصلاح بی نظمی دندانها و طرح لبخند

خانم دکتری از همکاران پزشک جهت درمان ارتودنسی مراجعه نمود. قبل از ارتودنسی بی نظمی دندانها و بیرون زدگی دندان نیش دیده می شد. بعد از ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان به مدت یکسال و چندماه دندانها کاملا منظم ردیف و چفت شده اند و طرح لبخند اصلاح شده است.

رابطه خط میانی قوسهای دندانی ( میدلاین ) تصحیح شده است. فضای یک دندان عقب که در گذشته از دست رفته است برای قراردادن ایمپلنت در آینده آماده سازی شده است. در هر دوفک برای حفظ و تثبیت نتایج درمان نگهدارنده ثابت و متحرک تجویز شد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی خوب در تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

اصلاح بی نظمی دندانها و طرح لبخند