دخترخانمی با شکایت از بی نظمی دندانها به مطب مراجعه کردند. برای ایشان ارتودنسی ثابت هر دو فک انجام شد و بعد از یکسال صاحب لبخند زیبایی شدند با دندانهای کاملاً ردیف و منظم.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (متخصص ارتودنسی خوب در تهران)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت