برای اصلاح چرخش 90 درجه یک دندان پرمولر از یک زوج نیرو یا اصطلاحاً کوپل استفاده شده است که گشتاور مورد نظر را ایجاد میکنند.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی تهران)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

اصلاح چرخش دندانی

اطلاعات بیشتر: قیمت ارتودنسی دندان