آقایی با چندین مشکل دندانی مراجعه کردند و شکایت اصلی ایشان از فاصله دندانهای بالا بخاطر کمبود مادرزادی دو دندان لترال و بهم ریختگی شدید دندانهای پایین بود طوری یک دندان جلو کاملاً خارج از قوس قرار داشت؛ دندان دیگری هم که کاملاً خارج از قوس بود ( دندان 34 ) بعلت پوسیدگی توسط دندانپزشک دیگری کشیده شده بود.

بعلت شیب زیاد دندانها به داخل، عقب بودن لب بالا و همپوشانی عمودی زیاد دندانها ( دیپ بایت ) بستن فضاها اثر منفی بر زیبایی صورت داشت بنابراین طرح درمان بر اساس بازکردن فضا برای گذاشتن ایمپلنت طرح ریزی شد. و در پایان درمان ارتودنسی سه ایمپلنت قرار داده شد و سه دندان جدید اضافه شد.
بعد از ارتودنسی علاوه بر نظم و تصحیح چفت شدن دندانها با تصحیح زاویه دندانها موقعیت لب بالا بهبود قابل توجهی پیدا کرد.

به علت نقص شدید استخوان در ناحیه بی دندانی مقداری از سیاهی فلز ایمپلنت دیده میشود که خوشبختانه بخاطر پایین بودن خط لبخند دیده نمیشود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی تهران و دکتر ناهنجاری های فک و صورت