براکتهای سرامیکی با سیم روکشدار

براکتهای همرنگ دندان که سرامیکی هستند رایجترین روش ارتودنسی نامرئی هستند. این براکتها می توانند همراه سیم فلزی با روکش سفیدرنگ استفاده شوند البته روکش سیم بعد از مدتی در بعضی قسمتها از بین می رود و فلز زیر آن مشخص می شود.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

 براکتهای سرامیکی با سیم روکشدار

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی