تکنیک سکشنال در ارتودنسی ثابت

در مواردی قسمتی از درمان ارتودنسی ثابت با تکنیک سکشنال انجام می شود.

بعد از چندماه بقیه دندانها به دستگاه اضافه شده و درمان ادامه می یابد.

مزایای آن عبارتند از:

گسترش کمتر دستگاه

ظاهر بهتر

آزردگی مخاط کمتر

 مسواک زدن و تغذیه راحتتر

از همه مهمتر مزیت مکانیکی و کمک به نتیجه بهتر درمان

دکتر احسان ابوئی مهریزی

بهترین متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

تکنیک سکشنال در ارتودنسی ثابت