خانمی با شکایت از لبخند لثه ای مراجعه داشتند بررسی ها نشان داد که منشأ مشکل فکی و اسکلتی می باشد که راه اصلاح آن جراحی فک است.

طرح درمان ایشان با مشورت با متخصص محترم جراحی فک و صورت تنظیم شد. در فک پایین برای کاهش شیب دندانها و ایجاد زاویه صحیح نسبت به بیس استخوان در طرف چپ مقداری از فضای دندان قبلاً کشیده شده بسته شد و در سمت راست با بهره گیری از مینی اسکرو دندانها بدون کشیدن عقب کشیده شدند.

بعد از آماده سازی ارتودنسی، جراحی و بعد مراحل پایانی ارتودنسی بعد از عمل به نحو مطلوب انجام شد. بعد از عمل علاوه بر اصلاح لبخند لثه ای، نیمرخ صورت بهبود پیدا کرد.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

جراحی فک و لبخند لثه ای

اطلاعات بیشتر: هزینه ارتودنسی