درمان ارتودنسی اپن بایت

دختر خانمی برای درمان مشکل اپن بایت به مطب مراجعه نمود ( اپن بایت یعنی بهم نرسیدن دندانهای جلو ) که با درمان ارتودنسی ثابت و استفاده از کش یا الاستیکهای بین فکی دندانهای جلو بهم نزدیک شدند و تماس دندانی مناسب برقرار شد.

اگر در زمینه ارتودنسی و دندانپزشکی زیبایی سؤالی دارید با ما به صورت کامنت یا دایرکت مطرح کنید.

دکتر احسان ابوئی مهریزی (بهترین دکتر ارتودنسی)

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی اپن بایت