بهم ریختگی دندان ها در ناحیه دندان نیش فک بالا و آسیای میانی فک پایین و جفت شدن نامناسب دندان ها

درمان : با ارتودنسی ثابت دو فک ، بدون کشیدن دندان ها مرتب شده و رابطه دندان ها تصحیح شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی تهران و دکتر ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن