ناهنجاری: بهم ریختگی و کمبود فضای متوسط دندانها که منجر به عدم رویش دندان نیش چپ پایین شده است.

درمان: شروع درمان در اواخر دوره دندانی مختلط (مناسبترین زمان) و بهره گیری کامل از فضای قوس کمک کرده تا درمان بدون کشیدن دندان انجام شود. با ارتودنسی ثابت دو فک دندانها بصورت ایده آل ردیف و جفت شده اند.

مدت درمان : دو سال

دکتر احسان ابوئی مهریزی
دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن