ناهنجاری: بهم ریختگی و کمبود فضای شدید دندانها در فک بالا همراه بیرون زدگی دندانهای نیش، کمبود فضای متوسط در فک پایین، رابطه نامناسب دندانها

درمان: ارتودنسی ثابت دو فک همراه کشیدن چهاردندان آسیای میانی و در نهایت علاوه بر نظم دندانها، رابطه دندانها و جفت شدن دندانها کاملاً اصلاح شده است.

مدت درمان : 29 ماه

دکتر احسان ابوئی مهریزی (دکتر ارتودنسی در سعادت آباد)
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی ثابت دو فک