قبل و بعد از ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین با کشیدن چهار دندان
اصلاح طرح لبخند و جفت شدن دندانها
مدت درمان : 2 سال

دکتر احسان ابوئی مهریزی
بهترین دکتر ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین