خانمی با مشکل فاصله زیاد دندانها (دیاستم ) و کمبود مادرزادی یک دندان مراجعه کرده است.

درمان ارتودنسی در فک بالا برای تنظیم فضا انجام شده و یک ایمپلنت بجای دندان شماره 2 قرار داده شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی در فک بالا