در سن مناسب درمان ارتودنسی انجام شده است. علاوه بر ردیف شدن دندان ها، عرض قوس دندانی بالا افزایش یافته و فضای خالی گوشه لب کاهش یافته است. با درمان ارتودنسی کوتاه در کمتر از یک سال لبخندی زیباتر برای این دختر خانم ایجاد شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی در کمتر از یک سال