ارتودنسی فک بالا

بهم ریختگی دندان های فک بالا و انحراف میدلاین یا خط وسط قوس دندانی بالا به علت وجود یک دندان اضافه جلو در فک بالا.

بیمار سابقه شکاف لب داشته که در کودکی با جراحی درمان شده است. با دستگاه ارتودنسی ثابت بعد از کشیدن دندان اضافی ارتودنسی فک بالا و پایین انجام شده است و میدلاین دندانی کاملاً اصلاح شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی فک بالا