درمان ارتودنسی متحرک و ثابت

پسر نوجوانی مراجعه کردند با سابقه درمان متحرک ناقص قبلی ( فانکشنال تراپی ) که منجر به عدم تماس دندانهای عقب ( اپن بایت خلفی ) شده بود. همچنین تنگی عرض قوس دندانی بالا اصلاح نشده بود ( کراس بایت خلفی ).

درمان در دو مرحله طرح ریزی شد:

مرحله اول ارتودنسی متحرک ( فانکشنال ) جهت گسترش عرضی فک بالا و جفت کردن صحیح دندانهای عقب

مرحله دوم ارتودنسی ثابت برای ردیف شدن دندانها و تغییرات نهایی

دکتر احسان ابوئی مهریزی

دکتر متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی متحرک و ثابت

اطلاعات بیشتر: قیمت پلاک دندان