درمان ارتودنسی چرخش دندانهای نیش

درمان عالی ارتودنسی ثابت برای دختر خانمی با مشکل بهم ریختگی متوسط دندانها و چرخش دندانهای نیش.
دندانها به زیبایی ردیف شده و خوب جفت شده اند. طرح لبخند تغییر کرده و خط لبخند هماهنگ ایجاد شده است.
چرخش مزیالی دندانهای نیش و تمایل محوری آنها هم دقیق اصلاح شده است.

دکتر احسان ابوئی مهریزی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

درمان ارتودنسی چرخش دندانهای نیش